АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Өвөрмөц сэдэв хэрэгтэй байна...