АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Хэн нэгэнийг сүүлчийнх нь мэт хайрлаж, Хэн нэгэнийг анхныхаа юм шиг дурлах л сайхан...