АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : ДҮР ЗУРАГЛАЛ мину...