АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Дэмий шүү Дэмбэрэл цагдаад хэлий шүү