АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Би өөрийнхөө Гэрлийг олоод аль хэзээний алхчижээ...