АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Бие цогцос минь халуун авч зүрх сэтгэл минь хүйтэн...