АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Хэл амтай болгон л хуцаж өгөх нь ээ....