АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : НАРМАЙГАА НЭЭЛГЭЖ НАЙЗ ОХИНДОО ХАЯГДАЖ МАРГААШ ДЭЛХИЙ СҮЙРНЭ ГЭСЭН Ч БИ ИНЭЭЖИЛ БАЙХ БОЛНО