АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Би тийм нэг Серойзны хүүн... 4-р сарын 1-г үзэн яджийнаааа