АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Амьдралаас авах хамгийн сайхан таашаал...???