АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Гэгээлэг нь эргэж ирлээ мөн үү зөв үү