АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Сүүлчийн бичлэг гэхүү юу гэхүү Гэгээлэг