АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Ёолкоо засахыг тэсэн ядан хүлээдэг тэр бяцхан жаал...