АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Парк зөвхөн зун л ажиладдаг юм гэж үү дээ...