АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Зүрхэнд намуухан цас хаялана...(703)