АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Эцсийн зогсоол хүртэл гарыг чинь тавихгүй ээ...(709)