АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Нөөтбүүкээ тэвэрсэн Нойргүй хүний сараачлал...