АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Гудамжаар ганцаар алхдаг тэр залуу...