АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Гэгээлэг буюу Тажирахгүй гэж хэн бэ???