АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Чинийхээ гарыг атгаад суух хором мөч бүхэн...