АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Зүрхэнд эгшиглэх дуу чимээ симфони мэт...