АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Чамд зориулсан энэ их хайранд буруу эрхэлвэл тусгүй.....Эрхийн тэнэг үртэй болохыг хүсэхгүй.....