АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : 1 жилийн ойн урилга (Сонсохоор)