АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Нэг л их шаналсан шархалсан зүрхнүүд...