АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Нэг жилийн ой боллоо(Харвасан л мэт өнгөрчдээ)