АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Одоо би чиний уучлалаар ч яахавдээ...