АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : 00:00 цаг болоход тэр нэгэн хүний төрсөн өдөр...