АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Над шиг мөрөөдөж төсөөлж чадахгүйлдээ...