АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Бяцхан жаал үүрэндээ багтахгүй мэт...