АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Энэ бол сийрэгжилт бол...Энэ бол зожигролт...