АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Дараа жилийн төрсөн өдрөө харж чадахгүйндээ!!!