АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Шуналтайхан үнсэх чи ч үгүй...(Нахьчий манайхан)