АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Цонхон доор чинь шүгэлддэг залуу...