АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Блогширолтыг зогсоох буюу ажлаа хийж болох арга хэхэ