АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Манай блогийн 2500дах сэтгэгдэлийн эзэн 1988 болжээ