АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Тэнгис Өргөөд чинь Кину үзэж үзхиймсан