АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Өөрөө асаасан лаагаа өөрөө л унтрааядаа