АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Тоггүй тосгоны жаал мэт баймааргүй байна дэхүү