АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Аз жаргалаа гэж... Бүү атаарх Харин умшаад суралц ахахах