АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Яг л тэр мөчид...(шинэчлэгдсэн)