АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : ТАХИАНЫ МАХААР БАЙРНЫХАА ТАЛ МӨНГИЙГ ХИЙЦИЙМДАА ХӨ