АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Чи битгий хэл та ч гэсэн мартцан дэхүү....