АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Мартагдсан гоо сайханыг яаалтай ч билээ...