АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : ПАААА ТЭНЭГҮҮДЭД 1000 хэлээд ч нэмэргүй гэж...