АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Хашаандаа 2-хон булштай тэгшхэн газар хямдхан зарна...