АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Урагшаа л ганцхан алхахыг хүснэ...