АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Алцагнасанаас Хамаргүйн дээр МЭДРЭЛ ЭМОЧУУДААА