АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Хөөрхий тэмцээнд 3-р байр болж байна...