АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : ЧИНИЙ ЭХ ОРОН DELETING....