АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Уйтгар дагуулсан хэдэн жил ч юмуу юу ч юм бүү мэддээ